Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1074
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πλυντηρίου ρούχων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμένιτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 338,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 420,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

CPV: 42716120-5 Πλυντήρια ρούχων

 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια 1 πλυντηρίου ρούχων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 338,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 420,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Για να δείτε τους ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Για το υπόδειγμα της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close