Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού και ενός (1) ατόμου Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, για την απασχόληση στη δράση «Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων -ΚΜ2 στην ΑΜΚΕ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ICSD», στην 6η ΥΠΕ Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων & Ηπείρου, στο πλαίσιο των έργων «Άλλες δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας/ Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γενικού πληθυσμού», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 72527ΕΞ 2022/26.05.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168759) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 103923ΕΞ 2022/20.07.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με χρηματοδότηση που θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 22/04/2024Α.Π.: 858 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό...

Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης της υπ’ αριθμ. 711/01-04-2024 Πρόσκλησης, για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά δύο (2) ατόμων, συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού και ενός (1) ατόμου Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, για την απασχόληση στη δράση «Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων -ΚΜ2 στην ΑΜΚΕ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ICSD», στην 6η ΥΠΕ Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων & Ηπείρου, στο πλαίσιο των έργων «Άλλες δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας/ Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γενικού πληθυσμού», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 72527ΕΞ 2022/26.05.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168759) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 103923ΕΞ 2022/20.07.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με χρηματοδότηση που θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/04/2024Α.Π.: 827 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό...

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close