οριστικός πίνακας κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1367/12-07-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 29/07/2019

            Α.Π.: 1468

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα  29/07/2019 αναρτήθηκε ο οριστικός πίνακας κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1367/12-07-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

 1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – icsd.gr
 2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5037452.

Ιωάννινα, 26/07/2019

Α.Π:1458

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού  για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037452, στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», στο ΔΙΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) που λειτουργεί στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:Πρόσκληση

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ:

 

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της υπ’αρίθμ. 1367/12-07-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 26/07/2019
Α.Π.: 1454

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 26/07/2019 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1367/12-07-2019 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.
Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

1. Στην Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Κατά του πίνακα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης έως 29/07/2019 και ώρα 15:00. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπρόσωπος στα γραφεία τις ICSD στη διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα,

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5021796.

Ιωάννινα, 26/07/2019

Α.Π:1457

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού  για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796, στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», στο ΔΙΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) που λειτουργεί στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ: Πρόσκληση επιλογής προσωπικού_ICSD_Δομή φιλοξενίας_Ιωάννινα

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη “ICSD” –το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 -2020–  

σας προσκαλούμε

στο Θεματικό Εργαστήρι ανάδειξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από  ήδη υφιστάμενους  φορείς  Κ.Αλ.Ο. το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων / Enterprise Europe Network,

 τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 στις 19:00 το απόγευμα

 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων – Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Αραβαντινού 5ε – Ιωάννινα).

 Θέμα:  Οφέλη  και  Ευκαιρίες  της  Κοινωνικής  και  Αλληλέγγυας  Οικονομίας

 Σκοπός μας είναι η παρουσίαση θεμάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Συνεργατικότητας και των καλών πρακτικών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσα από την εμπειρία των Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο.

 Στη συνάντηση θα μας δοθεί η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε για τις δράσεις του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους φορείς ΚΑΛΟ, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο..

 Η παρουσία σας στο Θεματικό Εργαστήρι, θα αποτελέσει ιδιαίτερη τιμή για εμάς.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη “ICSD”

Πανακούλιας Στέφανος

 Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής

και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Δημ. Χατζή 13,  Αμπελόκηποι – Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 2651077037

Πρόγραμμα Θεματικού Εργαστηρίου Ιούλιος 2019

Πρόσκληση Θεματικού Εργαστηρίου Ιούλιος 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ICSD στο πλαίσιο συνεργασίας με το ΔΗΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ υλοποιεί το υποέργο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου Σκουφά», ΟΠΣ 5001873 το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού Δήμου Νικολάου Σκουφά που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 και διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση βασικά είδη διατροφής και ένδυσης και στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα στο Νεοχώρι του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Ωφελούμενοι του έργου έχουν δικαίωμα να είναι κάτοικοι του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οι αντιμετωπίζοντες φτώχεια ή και τον κοινωνικό αποκλεισμό, Άτομα με Αναπηρία, Ηλικιωμένους, Μετανάστες, Ρομά κλπ).

Τη δυνατότητα να ενταχθούν, είτε εκ νέου είτε για πρώτη φορά, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά, έχουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 26/8/2019 έως τις 30/9/2019  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00-14.00.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά, στα κατά τόπους ΚΕΠ, είτε στο Κέντρο Κοινότητας στον Άγιο Δημήτριο καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 09:00-14:00 όπου θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο εν λόγω έργο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΤ
 2. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018)
 3. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 4. Ε1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
 5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 6. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ)
 7. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ—>ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
 8. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΜΕΑ…>ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΚΕ.Π.Α
 9. ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% …>ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΚΕ.Π.Α
 10. ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ —->ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΚΑΝΑ

Επισημαίνεται  ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει  η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Οι δικαιούχοι καθορίζονται βάσει δύο σημαντικών κριτηρίων:

 1. Οικονομική Κατάσταση
 2. Κοινωνικά Κριτήρια

Ειδικότερα,

Οικονομικά Κριτήρια

ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ               ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 1. Άτομο έως                                                         2400 ευρώ
 2. Άτομα έως                                                         3600 ευρώ
 3. Άτομα έως                                                         4800 ευρώ
 4. Άτομα έως                                                         6000 ευρώ
 5. Άτομα έως                                                         7200 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος υφίσταται προσαύξηση κατά 1200 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος υφίσταται προσαύξηση κατά 600 ευρώ.

Κοινωνικά Κριτήρια

 1. Αναπηρία 67% —>προσαύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ
 2. Μονογονεϊκές Οικογένειες —> προσαύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ
 3. Άτομα με ψυχικά προβλήματα—>προσαύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ
 4. Άτομα ουσιοεξαρτώμενα —>προσαύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή  στο τηλέφωνο 2681087948, πληροφορίες κα: Γεωργία Κοκκίνη, Ζάρρα Βανέσα e-mail: pantopwleionskoufas@gmail.com

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά                                               Ο Υπεύθυνος έργου

 

      Ροζίνα Βαβέτση                                                                Στέφανος Πανακούλιας

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Διαφόρων Ειδών Ένδυσης και Εσωρούχων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας

Ιωάννινα, 16/07/2019

Αρ.Πρωτ.: 1385

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1385

Για την με απευθείας ανάθεση  προμήθειας διαφόρων Ειδών Ένδυσης και Εσωρούχων, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.048,00€ χωρίς ΦΠΑ και 5.019,52€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Ομάδα Α: Είδη Ρουχισμού  (CPV: 18200000-1)

Ομάδα Β: Εσώρουχα (CPV: 18200000-5)

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005280775 2019-07-16

 Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» (κωδικός ΟΠΣ 5037452), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια «Διαφόρων Ειδών Ένδυσης – Εσωρούχων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5019,52€ με ΦΠΑ 24%.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: icsdeu@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών Τετάρτη 24/07/2019  και ώρα στην έδρα της αναθέτουσας εταιρίας. 

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε Εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο προσφοράς πατήστε Εδώ

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ :«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5037452.

Ιωάννινα, 12/07/2019

Α.Π:1368

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών  για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037452, στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», στο ΔΙΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) που λειτουργεί στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε  εδώ: Πρόσκληση

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΑΙΤΗΣΗ

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών ενοικίασης ενός αυτοκινήτου 7θέσεων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας

Ιωάννινα, 11/07/2019

Αρ.Πρωτ.: 1362

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1362
Για την με απευθείας ανάθεση   υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 7 θέσεων, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.838,70€ χωρίς ΦΠΑ και 6.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7)

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005189203 2019-06-28

 Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» (κωδικός ΟΠΣ 5037452), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω Υπηρεσιών:

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενοικίασης ενός (1) αυτοκινήτου πέντε 7 θέσεων» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.000,00 με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 15-06-2020.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής ενοικίασης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: icsdeu@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Πέμπτη  18/07/2019 ώρα 15.00 μ.μ. 

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών την 19/07/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της αναθέτουσας εταιρίας. 

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε εδώ ΜΕΛΕΤΗ

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία ενοικίασης ενός αυτοκινήτου 5 θέσεων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας

Ιωάννινα, 28/06/2019

Αρ.Πρωτ.: 1361

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π. 1361
Για την με απευθείας ανάθεση   υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 5645,16ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7)

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΜΔΗΣ:19REQ005189395 2019-06-28

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» (κωδικός ΟΠΣ 5037452), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους,    καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω Υπηρεσιών:

Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ενοικίασης ενός (1) αυτοκινήτου πέντε 5 θέσεων» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7000,00 με ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 15/05/2020.

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει με τους Ειδικούς όρους, που ακολουθούν.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής ενοικίασης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: icsdeu@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Πέμπτη  18/07/2019 ώρα 15.00 μ.μ..

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών Παρασκευή 19/07/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στην έδρα της αναθέτουσας εταιρίας. 

Για  τους  Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε  ΕΙΔΙΚΟΙ-ΟΡΟΙ

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς  πατήστε Υπόδειγμα-Οικονομικής-Προσφοράς-1

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας