Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Θέλετε να ενημερωθείτε για τις δράσεις μας;

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Οι κοινωνικές δομές που λειτουργεί αυτή την περίοδο η ICSD

Κοινωνικό Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου Σκουφά

Διανομή τροφίμων και αγαθών σε 100 ωφελούμενους δημότες Νικολάου Σκουφά σε τακτική βάση, Συμβουλευτική υποστήριξη ωφελούμενων, Δράσεις Προβολής-Δημοσιότητας-Δικτύωσης, ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Παροχή στέγασης, σίτισης, υγιεινής και καθαριότητας, συμβουλευτικής, εκμάθηση γλώσσας, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχολογικής παρακολούθησης 40 Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας,

Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Παροχή στέγασης, σίτισης, υγιεινής και καθαριότητας, συμβουλευτικής, εκμάθηση γλώσσας, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχολογικής παρακολούθησης 40 Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε φορείς ΚΑΛΟ, δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, υπηρεσίες δημοσιότητας, διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης συνεργίες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΣΤΙΑ ΙΙ : Στεγαστικό Πρόγραμμα Για Αιτούντες Άσυλο

Μηχανισμός Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξασφάλιση επαρκούς βιοτικού επίπεδου για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Εποπτευόμενα Διαμερίσματα για Ασυνόδευτους Ανήλικους 16 ετών και άνω

Εθνικό πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων μέσω εξατομικευμένης φροντίδας και προστασίας στο πλαίσιο της ημιαυτόνομης διαβίωσης, η οποία συνίσταται στη διαβίωση σε εποπτευόμενα διαμερίσματα, με πλαίσιο φιλοξενίας που στοχεύει στη σταδιακή αυτονόμησή τους.

8

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

447

Φιλοξενημενα Παιδια

104

ΔΡΑΣΕΙΣ

31

ERASMUS+

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

30 May

Ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης της υπ’ αριθμ. 29/05-01-2023 για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά δέκα οχτώ (18) ατόμων πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, για την απασχόληση στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» που η ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) πρόκειται να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια της Ηπείρου – Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας Ιωαννίνων Θεσπρωτίας το οποίο θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 93607ΕΞ 2022/04.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΙ4ΣΗ-5ΩΡ) απόφασης, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5165728.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30/05/2023                   Α.Π.: 996  Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη...

23 May

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 29/05-01-2023 για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά δέκα οχτώ (18) ατόμων πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, για την απασχόληση στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» που η ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) πρόκειται να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια της Ηπείρου – Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας Ιωαννίνων Θεσπρωτίας το οποίο θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων Στεγαστικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 93607ΕΞ 2022/04.07.2022 (ΑΔΑ: ΨΙ4ΣΗ-5ΩΡ) απόφασης, με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5165728.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23/05/2023  Α.Π.: 965 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close