Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ERASMUS+/ΝΕΟΛΑΙΑ/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων-Κινητικότητα Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Διεθνές Κέντρο Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη | ICSD | Ιωάννινα

Η Βασική Δράση 1 υποστηρίζει τα Σχέδια κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Στόχοι:

Τα σχέδια στο πλαίσιο της δράσης αυτής, προωθούν δραστηριότητες διασυνοριακής κινητικότητας που απευθύνονται σε νέους, εθελοντές αλλά και σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Κύριοι στόχοι αυτής της δράσης είναι η απόκτηση ικανοτήτων των συμμετεχόντων (γνώσεις, δεξιότητες κ.α.), η επαγγελματική ανάπτυξη όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην κατανόηση του πολιτισμού άλλων χωρών, η δημιουργία δικτύων και συνεργειών μεταξύ των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Τα σχέδια κινητικότητας για τον τομέα της Νεολαίας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Ανταλλαγές Νέων
  • Κινητικότητα των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας

Ολοκληρωμένα έργα:

-Take Initiative/2016-2-EL02-KA105-002413

-Looking in the future/2016-3-EL02-KA105-002714

-Initiative for youth/2017-1-EL02-KA105-003118

Be active be a European Citizen/2017-2-EL02-KA105-003231

Solidarity Initiative-2017-3/EL02-KA105-003598

Active Citizen in Action – Κωδικός σύμβασης: 2018-2-EL02-KA125-004289 GOOD PRACTICE

Living Together – Κωδικός σύμβασης: 2019-3-EL02-KA105-005252 GOOD PRACTICE

Walking In Refugees’ Shoes – Κωδικός σύμβασης: 2020-1-EL02-KA105-005848

Our City Our Nature – Κωδικός σύμβασης: 2021-1-EL02-KA154-YOU-000020852 GOOD PRACTICE

Διεθνές Κέντρο Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη | ICSD | Ιωάννινα
Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close