Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

OUR CITY OUR NATURE

ERASMUS+ 2021-1-EL02-KA154-YOU-000020852

 

our city our natureΤο “Our City Our Nature” είναι ένα πρόγραμμα διαρθρωμένου και δομημένου διαλόγου μεταξύ των νέων των Ιωαννίνων και της πόλης τους Τούρκου, Φιλανδία και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Οι νέοι /εσύ προτείνεις και η πόλη /ο Δήμος πραγματοποιεί. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος όπως φαίνεται άλλωστε και από την προτεινόμενη δομή του, είναι η ενεργοποίηση των νέων και η συνειδητοποίηση της βαρύτητας που οι ίδιοι μπορούν να διαδραματίσουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί μέσα από έναν δομημένο διάλογο που θα διαρκέσει 8 μήνες με συγκεκριμένες δραστηριότητες με επίκεντρο την περιοχή των Ιωαννίνων και την πόλη του Τούρκου.

Οι νέοι μέσα από τις προτάσεις τους θα μάθουν πως μπορούν να υποστηρίζουν τα αιτήματά τους με από τις σωστές διαδικασίες, μαθαίνοντας παράλληλα πως λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης τους. Οι θεματικές μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και χωρίζονται σε δύο μέρη: Το πρώτο αφορά την καθημερινότητα και πως μπορούμε να υιοθετήσουμε έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. Οι νέοι πρώτα θα καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά (καθαριότητα, ανακύκλωση, κατανάλωση, ενημέρωση σχετικά σε σχολεία και στην πόλη και άλλα) και έπειτα θα εργαστούν πάνω σε αυτές ώστε να συντάξουν προτάσεις που θα υιοθετηθούν από τον Δήμο Ιωαννίνων για βελτίωση στο τομέα αυτό.

Η δεύτερη αφορά την προστασία των δασών και την πολιτική προστασία. Τα Ιωάννινα είναι μία καταπράσινη πόλη και δυστυχώς η χώρα μας κάθε χρόνο πλήττεται από πυρκαγιές. Καλό είναι να δρούμε πριν γίνει το κακό. Η λέξη πολιτική προστασία στα Ιωάννινα αγνοείται. Οι νέοι δεν έχουν ιδέα πως πρέπει να συμπεριφέρονται για την μη πρόκληση τέτοιων καταστροφών, την προστασία των δασών αλλά και σε περίπτωση πυρκαγιάς. Παίρνοντας καλές πρακτικές από την Φινλανδία (η Χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό δασικής έκτασης στην Ευρώπη) θα συντάξουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας με ομάδα στόχου τους νέους, που θα χωρίζεται σε Πρόληψη – Δράση – Ενημέρωση – Εκπαίδευση για την προστασία των δασών, τα δάση σε περίπτωση πυρκαγιάς αλλά και δράσεις επαναφοράς μετά από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά – πλημμύρα). Θα κατατεθεί επίσημα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Προσδοκούμε: στην αύξηση της αλληλεπίδρασης των νέων της περιοχής μας με συνομήλικούς τους από το Τούρκου, στην προσφορά δραστηριοτήτων και δημιουργικών διεξόδων στην τοπική νεολαία, και τελικά στο να δημιουργήσουμε ενεργούς νέους πολίτες. Πολίτες οι οποίοι έχουν ανοιχτούς ορίζοντες , διευρυμένη γνώση για τα ζητήματα τα οποία τους αφορούν και θέλουν να προσφέρουν στην πόλη τους.

Η περιοχή μας, μας προσφέρει το ιδανικό πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να ενεργοποιηθούμε ως νέοι πολίτες και μέσα από δραστηριότητες δομημένου διαλόγου να επηρεάσουμε όχι μόνο άλλους νέους αλλά το σύνολο των κατοίκων της πόλης. Σε συνδυασμό με καλές πρακτικές από την πόλη του Τούρκου, η οποία μετρά περισσότερα από 20 κέντρα νέων, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σταθερό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι νέοι μας θα μπορέσουν να εξελιχθούν.

Ο Διάλογος αυτός αποτελεί και μέσο και στόχο του προγράμματος καθώς θα είναι πολύπλευρος και συνεχής και θα φέρει σε συνεργασία και επαφή όλες τις συνιστώσες της κοινωνίας. Από ατομικό επίπεδο (μέσω των νέων), σε επίπεδο κοινωνίας (μέσω των οργανώσεων καθώς και τα ΜΜΕ), έως το κρατικό επίπεδο(μέσω του Δήμου), ώστε να ενισχυθεί η κοινωνία των νέων πολιτών.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος “Our City our Nature”:

Δραστηριότητα 1:

Συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς μετά την έγκριση του προγράμματος.: Η ICSD θα συναντηθεί με όλους τους εταίρους / εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να προσδιοριστούν οι τρόποι επίτευξης των στόχων μας καθώς και να δοθούν ρόλοι και αρμοδιότητες.

Συνάντηση των εκπαιδευτών και εισηγητών με τους 30 νέους που επιλέχθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 30 νέοι από κάθε χαρακτηριστική ομάδα της πόλης θα παραστούν στη συνάντηση και θα συζητήσουν θέματα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας που τους αφορούν, τι θα ήθελαν να δουν να συμβαίνει σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και πως ο δομημένος διάλογος μπορεί να τους υποστηρίξει. Θα συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, ενώ θα έχουν την πρώτη συνάντηση με τους χαράσσοντας πολιτική τον Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο Νεολαίας των Ιωαννίνων. Παράλληλη διαδικασία την ‘ίδια ημερομηνία θα λαμβάνει χώρα και στο Τούρκου της Φινλανδίας. Η πρώτη συνάντηση θα ολοκληρωθεί με την συνέντευξη τύπου.

Δραστηριότητα 2:

2 ημέρες κατάρτισης των συμμετεχόντων ώστε να αναπτύξουν ικανότητες διαλόγου, δημιουργικές ηγετικές ικανότητες, να μάθουν πως λειτουργεί ο δομημένος διάλογος και να αρχίσουν να επεξεργάζονται τις προτάσεις τους σε ομάδες εργασίας. Οι νέοι θα λάβουν μέρος σε διάφορα εργαστήρια μη τυπικής μάθησης για να διευρύνουν την κατανόηση των στόχων και των σκοπών του προγράμματος. Στη συνέχεια με την υποστήριξη των εισηγητών και εκπαιδευτών αφού επικοινωνήσουν και με τις αντίστοιχες ομάδες της Φινλανδίας μέσω Ζουμ θα ξεκινήσουν τη σύνταξη των προτάσεών τους πάνω σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα θα κάνει μόνη της καταμερισμό καθηκόντων όπως διαχείριση σχεδίου, τον προγραμματισμό, υλικό μάρκετινγκ, τους πόρους που χρειάζονται, την υποστήριξη ειδικών, επιλογή τρόπου επικοινωνίας της ιδέας τους στην κοινωνία και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Δραστηριότητα 3:Διεθνής συνάντηση

Η δραστηριότητα αυτή θα διαρκέσει 10 ημέρες και ουσιαστικά αποτελεί την κορύφωση και την πραγμάτωση του δομημένου διαλόγου. 30 νέοι από την Ελλάδα θα συναντήσουν 30 νέους από την Φινλανδία με του οποίους έτρεχαν παράλληλες δραστηριότητες με στόχο τη συνεργασία, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τη βελτίωση των προτάσεών τους.

Οι νέοι θα έχουν ήδη δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον όπου συναντούν τακτικά και μοιράζονται ενημερώσεις για το τι συμβαίνει και ποια θέματα προκύπτουν από τις γενικές συζητήσεις τους. Κατά την άφιξή τους στο Sauvo, οι εκπαιδευτές θα ξεκινήσουν με δραστηριότητες δημιουργίας ομάδας. Κατά τη διάρκεια των 10 ημερών θα συζητηθούν διάφορα θέματα και θα χρησιμοποιηθούν μη τυπικές μέθοδοι για τη δημιουργία ερωτήσεων για την δραστηριότητα Q / A.

Εντατικά εργαστήρια σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δομημένου διαλόγου για την προώθηση ζητημάτων που επηρεάζουν τους νέους όπως το περιβάλλον, η πολιτική προστασία και η ποιότητα ζωής. Οι συμμετέχοντες θα δουλέψουν σε σενάρια για να βελτιώσουν την κατανόησή τους. Θα εξετάσουν τις κινήσεις που έγιναν στις χώρες τους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα αναπτύξουν τις δεξιότητες που δίνουν οι προσκεκλημένοι ομιλητές, θα διαπραγματευτούν και θα διαχειριστούν συναντήσεις με τις αρχές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τη χρήση των μέσων ενημέρωσης.

2 study visits θα λάβουν χώρα κατά την διάρκεια αυτών των ημερών μία στο κέντρο νέων Vimma και μία στο κέντρο νέων Ypsilon.

Επιπροσθέτως θα δημιουργήσουν το πρόγραμμα των συναντήσεων στο εξής, την προώθηση αυτών, ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των δυο εθνικών ομάδων αλλά και των δυο πόλεων (αδελφοποίηση πόλεων δημιουργία πρότασης), τα policy papers και σχέδιο για την προώθησή τους. Τέλος θα γίνει αξιολόγηση και κλείσιμο του προγράμματος.

 

Παρουσίαση Προγράμματος

 

Συνέντευξη Τύπου

 

erasmus     inedivim       

 

 

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close