Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη πιστοποιήθηκε, από τον διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης, BQC – Business Quality Certification, σύμφωνα με το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001: 2015.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τις δύο Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων που διαχειρίζεται η εταιρία, στα Ιωάννινα, με ΟΠΣ (MIS): 5021796 και το Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, με ΟΠΣ (MIS): 5037452 και συγκεκριμένα τις δραστηριότητες:

  • Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 αποτελεί ένα ακόμη βήμα του Διεθνές Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως δικαιούχου στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και αποδεικνύει πως δεν επαναπαύεται στην προσπάθεια του για τη διαρκή βελτίωση των δραστηριοτήτων του.

BQC_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Παιδικής Προστασίας

Κώδικας Δεοντολογίας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close