Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων

Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση υπηρεσιών υγείας, Δ/νση Ψυχικής Υγείας

Στις 21/12/2023 χορηγήθηκε η άδειας ίδρυσης μιας Κινητής Μονάδας Παιδιών και Εφήβων στην ΑΜΚΕ «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Η Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων, βρίσκεται στην Ακροποταμιά Άρτης, Δήμο Νικολάου Σκουφά, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, και εντάσσεται στην 6η ΥΠΕ Περιφέρεια Ηπείρου.

Ομάδα πληθυσμού – Στόχος

Στόχος της Κινητής Μονάδας Ψ.Υ. είναι η κάλυψη των ωφελούμενων με την παροχή υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης, νοσηλείας, περίθαλψης κατ’ οίκον καθώς και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επανένταξης. Επίσης οι Κινητές Μονάδες ΨΥ έχουν ως στόχο την παραμονή του λήπτη υπηρεσιών εντός της κοινότητας, την αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και περιθωριοποίησης του, τη βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που επιτρέπουν την κοινωνική ενσωμάτωση.

Περιγραφή

Οι υπηρεσίες που παρέχουν οι Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

➢ η έγκαιρη διάγνωση – παρέμβαση για την πρόληψη της έναρξης της νόσου, ή της υποτροπής της

➢ η κατ` οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση και την διαχείριση της κρίσης, η κατ` οίκον νοσηλεία, και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής,

➢ η παρακολούθηση σέ τακτικά χρονικά διαστήματα της εξέλιξης της νόσου και η συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς.

➢ η βοήθεια και η στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών του αναγκών και προβλημάτων με έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και η προετοιμασία του για τον τελικό στόχο που είναι η αυτόνομη διαβίωση

➢ η συμβουλευτική – υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους και την μείωση του άγχους της οικογένειας και του ίδιου του ασθενούς 

Χρηματοδότηση

Η Πράξη χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο των έργων «Άλλες δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας/ Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γενικού πληθυσμού», της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 72527ΕΞ 2022/26.05.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5168759) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και «Δημιουργία νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του πληθυσμού σε υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας» της Δράσης «Μεταρρύθμιση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ID 16820), το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δυνάμει της 103923ΕΞ 2022/20.07.22 (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5165700), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close