Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ν. Σκουφά

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΣΥΜΠΡΑΤΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Νικολάου Σκουφά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2021-2027, ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 6002482


Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) σε συνεργασία με το Δήμο Νικολάου Σκουφά του Νομού Άρτας λειτουργεί από το έτος 2017 το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά. Η πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 και χρηματοδοτήθηκε για τη λειτουργία της από 09-10-2017 έως 31-12-2021, ενώ από 01-01-2022 συνεχίζεται η λειτουργία της Δομής στο πλαίσιο του Προγράμματος Ήπειρος 2021-2027. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά, διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, οπωρολαχανικά, είδη ατομικής υγιεινής, ένδυσης, υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια κλπ. σε ωφελούμενους πολίτες του Δήμου οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένα Κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.

Τα προϊόντα εξασφαλίζονται με σχετικές καμπάνιες που γίνονται από το προσωπικό του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), για προσφορές από τοπικές επιχειρήσεις, φορείς συλλόγους κλπ, αλλά και με αγορά συγκεκριμένων προϊόντων που είναι σε έλλειψη από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) και το Δήμο Νικολάου Σκουφά. Για τον σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ένα σημαντικό δίκτυο επικοινωνίας με τοπικούς φορείς υπηρεσίες και επιχειρήσεις αλλά και πολίτες που σκοπό έχει να συνδράμει στην προμήθεια πρώτων υλών ή και έτοιμων τροφίμων στην δομή.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα στο Νεοχώρι του Δήμου Νικολάου Σκουφά, είναι προσβάσιμο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πληροί όλες τις προδιαγραφές προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.

Για την εύρυθμη λειτουργία της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά απασχολείται το παρακάτω προσωπικό:

1 ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό/Συντονιστής

1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

Στόχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου Σκουφά

Οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι φορείς έχουν ως στόχο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων για την αποτελεσματική λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Νικολάου Σκουφά, ως αποτέλεσμα συλλογικής κοινωνικής προσπάθειας με σκοπό την στήριξη και ενίσχυση ατόμων/νοικοκυριών τα οποία απειλούνται από φτώχεια στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Νικολάου Σκουφά.

Στόχος της  δομής είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης των ομάδων τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται  από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Δικτύωση

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Κοινότητας καθώς και με τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου καθώς και με άλλους φορείς και υπηρεσίες της πόλης, συλλόγους, οργανώσεις, επιχειρήσεις, πολίτες στο πλαίσιο της υποστήριξης και ενίσχυσης της δομής.

Ωφελούμενοι και κριτήρια ένταξης

Όλοι όσοι κατοικούν στον Δήμο Νικολάου Σκουφά κατά προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οι αντιμετωπίζοντες φτώχεια ή και τον κοινωνικό αποκλεισμό, Άτομα με Αναπηρία, Ηλικιωμένους, Μετανάστες, Ρομά κλπ)

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθορίζονται βάσει δύο σημαντικών κριτηρίων:

  1. Οικονομική Κατάσταση
  2. Κοινωνικά Κριτήρια

Ειδικότερα,

Οικονομικά Κριτήρια

ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ               ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

  1. Άτομο                                                  έως                  2400 ευρώ
  2. Άτομα                                                  έως                  3600 ευρώ
  3. Άτομα                                                  έως                  4800 ευρώ
  4. Άτομα                                                  έως                  6000 ευρώ
  5. Άτομα                                                  έως                  7200 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος υφίσταται προσαύξηση κατά 1200 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος υφίσταται προσαύξηση κατά 600 ευρώ.

Κοινωνικά Κριτήρια

1.           Αναπηρία 67% à προσαύξηση  στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

2.           Μονογονεϊκές Οικογένειες à προσαύξηση  στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

3.           Άτομα με ψυχικά προβλήματα à προσαύξηση  στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

4.           Άτομα ουσιοεξαρτώμενα à προσαύξηση  στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

Παρεχόμενες υπηρεσίες

  • Τακτική διανομή Τροφίμων και Βασικών Αγαθών
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελούμενων
  • Προβολή-Δημοσιότητα-Δικτύωση

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 -Εξυπηρέτηση και υποστήριξη πολιτών του Δήμου Νικολάου Σκουφά οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από την φτώχεια. Δυνατότητα κάλυψης των ωφελουμένων σε τακτική βάση σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά πρώτης ανάγκης. Αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

-Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες πρόνοιας

-Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελουμένων και παραπομπή σε υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα με τα αιτήματά τους

-Προώθηση της φιλοσοφίας του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της αγάπης προς τους συνανθρώπους μας

-Δημιουργία τοπικού δικτύου συνεργασίας και υπηρεσιών με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου προς όφελος των Δικαιούχων της Δομής

-Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, υπηρεσίες, οργανισμοί, σύλλογοι κλπ) αλλά και τοπικών και πανελλαδικών επιχειρήσεων

-Παροχή δύο (2) θέσεων εργασίας για τη στελέχωση και για τη συνέχιση στελέχωσης της Δομής

ΔΩΡΗΤΕΣ-ΧΟΡΗΓΟΙ

Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και ο Δήμος Νικολάου Σκουφά ευχαριστούν θερμά όλους τους Δωρητές -Χορηγούς (τοπικές και πανελλαδικές επιχειρήσεις, σύλλογοι, φορείς της τοπικής κοινωνίας, πολίτες του Δήμου) οι οποίοι είναι στο πλευρό μας από τον πρώτο καιρό λειτουργίας της Δομής υποδηλώνοντας έμπρακτα την αγάπη και την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας.

ΔΩΡΗΤΕΣ Κ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00

Τηλέφωνο: 2681087948

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Δημαρχείο Νεοχωρίου Δήμου Νικολάου Σκουφά


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close