Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1002/15-05-2019
Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια γραφικής ύλης, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 900,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.116,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 

CPV:30125110-5, 30197630-1

 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για γραφική ύλη για τις ανάγκες της “Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα”, (κωδικός ΟΠΣ 5021796), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9 Στοά Ορφέα, Ιωάννινα

Τηλέφωνο: 26510-68532

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Τετάρτη 22/05/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

Για να δείτε Ειδικοί όροι

Για να δείτε Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς γραφικής ύλης

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close