Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 02/12/2021

 Α.Π.: 1500

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD» ανακοινώνει ότι σήμερα, Πέμπτη 02/12/2021, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 980/26-08-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για την πρόσληψη συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο, που θα λειτουργήσει στα Ιωάννινα (ΚΑ΄ Φεβρουαρίου) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131486 , με Χρηματοδότηση από τον «Μηχανισμό Έκτακτης  Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκε:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ICSD

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ICSD

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ICSD

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα

 

Επί των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης, δηλαδή από την Παρασκευή 03/12/2021 έως την Τρίτη 07/12/2021 κατά τις ώρες 10:00 πμ με 14:00 μμ. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων εκπροσώπων στα γραφεία της ICSD στη διεύθυνση :  Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), Παράρτημα: Δημητρίου Χατζή 13 Αμπελόκηποι, ισόγειο, ΤΚ.45445, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651077037).

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close