Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 09/09/2021

Α.Π: 1064

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 52/09-09-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων της υπ. αριθ. 980/26-08-2021 Πρόσκλησης για τη σύναψη τριάντα ενός (31) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ και ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης Και Ένταξης, για την υλοποίηση του έργου «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο, Κωδικός ΟΠΣ 5131486.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ορίζεται η Παρασκευή 17/09/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 980/26-08-2021, Πρόσκλησης επιλογής προσωπικού.

 

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ICSD

 

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΈΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος,

Στέφανος Πανακούλιας

 

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close