Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  10/12/2021

 Α.Π.:1553

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD» ανακοινώνει ότι σήμερα,  Παρασκευή 10/12/2021, αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 980/26-08-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για την πρόσληψη συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης και σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο, που θα λειτουργήσει στα Ιωάννινα (ΚΑ΄ Φεβρουαρίου) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131486 , με Χρηματοδότηση από τον «Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκε:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ICSD

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ICSD

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ICSD

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα

 

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close