Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

20/12/2021

Α.Π. :1594

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – ICSD είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα και έχει ως κύριο σκοπό την προώθηση δραστηριοτήτων που συμβάλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς.

Το μήνα Δεκέμβριο του 2021 ξεκινάει η υλοποίηση της Δράσης:  «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για την Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131486, του Προγράμματος «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα».

Το έργο συγχρηματοδοτείται  από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα».

 

Η νέα Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και πρόκειται να φιλοξενήσει 40 ωφελούμενους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες: χώρους στέγασης πλήρως εξοπλισμένους, υπηρεσίες σίτισης, υγιεινής & καθαριότητας ,βασικές υπηρεσίες προστασίας & φροντίδας, Εκπαίδευση και ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες ιατρικής , φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης/πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, Συμβουλευτική/Νομική Συνδρομή που σχετίζεται με νομικά ζητήματα , όπως υποστήριξη σε διαδικασίες έκδοσης νομιμοποιητικών εγγράφων κα, Διερμηνεία, Διανομή Χρημάτων (Pocket money), Συνδεσιμότητα -Πρόσβαση στο διαδίκτυο,

Τα παραπάνω παρέχονται στα ασυνόδευτα ανήλικα τέκνα έχοντας ως βασική προτεραιότητα  το βέλτιστο συμφέρον τους .

 

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

 

 

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close