Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 05/01/2021

Α.Π:13/05-01-2020

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης ««Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ(ICSD) για την υλοποίηση του Έργου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074607 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»,  με Κωδικό ΟΠΣ 5074607 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Ειδικότερα, ενός (1) ατόμου ΠΕ Συντονιστή,  ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού, ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού, τεσσάρων (4) ατόμων ΥΕ Φροντιστών, ενός (1) ατόμου Διερμηνέα, ενός (1) ατόμου ΠΕ Παιδαγωγού-Εκπαιδευτικού και ενός (1) ατόμου Νομικού.

 

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close