Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.: 670/26-06-2020
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.300,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.612,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

CPV: 90921000-9 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης

 

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ISCD), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας-οφιοαπώθησης» για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 03/07/2020 και ώρα 11:00π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ICSD» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)-1ος Όροφος
  • Fax-τηλ.: 26510-68532
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από τo «ISCD»  το αργότερο έως την Πέμπτη

02/07/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close