Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 979/10-05-2019
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ατομικής περιποίησης για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.227,27 ευρώ με ΦΠΑ.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΜΔΗΣ 19REQ004927024

CPV Προϊόντα Περιποίησης : 33700000-7, CPV Προϊόντα Καθαριότητας:39830000-9

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης  και καθαριότητας, για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.227,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για να δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close