Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 493/26-03-2019

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας και ατομικής περιποίησης για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.680,51 ευρώ με ΦΠΑ.

CPV Προϊόντα Περιποίησης : 33700000-7, CPV Προϊόντα Καθαριότητας:39830000-9

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ειδών ατομικής περιποίησης  και καθαριότητας, για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.680,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

δείτε τη πρόσκληση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

δείτε τεχνικές προδιαγραφές-ειδικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

δείτε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close