Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ημερομηνία: 28/07/2017

Αρ. Πρωτ:  145

   

Θέμα: Ανάρτηση αποτελεσμάτων ανακοίνωσης πρόσληψης ΣΟΧ 1/2017

                                                                                   

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 28/7/2017 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δομή παροχής βασικών αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά» – Κωδικός ΟΠΣ 5001873 που εντάσσετε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

  1. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ (Κωδικός Θέσης: 101),
  2. Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ (Κωδικός Θέσης: 102) και
  3. Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ (Κωδικός Θέσης: 102), με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού.

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην Ιστοσελίδα του Διεθνoύς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνoύς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα.
  3. Στο παράρτημα του Διεθνoύς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, Κομμένο Άρτας, ΤΚ47100, Άρτα.
  4. Στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νικολάου Σκουφά στον οποίο εδρεύει η «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά», Νεοχώρι Άρτας, ΤΚ47100, Άρτα.

Η προθεσμία υποβολής ένστασης είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης, ήτοι από 29/7/2017 ημέρα Σάββατο έως και 07/08/2017 ημέρα Δευτέρα. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Logo

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close