Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αρ. Πρωτ. 1156/25-09-2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 950,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1178,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%).

 

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 950,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1178,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ(24%).

 

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796 , στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ»

 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε επιμέρους είδος της ζητούμενης προμήθειας.

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από την ICSD  το αργότερο έως την Τετάρτη 07/10/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης την Πέμπτη 08/10/2020.

Για να δείτε τα ΕΙΔΗ και τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε —> ΕΙΔΗ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

Για  το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε— >ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

 

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close