Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα ,1/7/2020

Α.Π:706

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:706 Για την απευθείας ανάθεση “ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ” για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Πέραμα Ιωαννίνων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.701,00€ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.829,24€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

 

Υπηρεσίες Καθαρισμού Υφασμάτων:98312000-3

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ICSD), αναζητά προμηθευτές για την Υπηρεσία Καθαρισμού Υφασμάτων  για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στο Πέραμα Ιωαννίνων, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το ακόλουθο ΤΜΗΜΑ:

ΤΜΗΜΑ
Ξενοδοχείο «Εξοχή»

Πέραμα Ιωαννίνων

1 Πάροδος Κατσιμήτρου

Τ.Κ.45500

 

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των ειδών της πρόσκλησης.

 Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8/7/2020 και ώρα 12:00 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ICSD» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)-1ος Όροφος
  • Fax-τηλ.: 26510-68532
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

 

Καταληκτική ημερομηνία λήψης της προσφοράς από τo «ICSD»  το αργότερο έως την Τρίτη 7/7/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

Δείτε εδώ 2)ΜΕΛΕΤΗ

Δείτε εδώ 7)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close