Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 10/05/2021

Αρ. Πρωτ.: 530

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 530

 

Για την με απευθείας ανάθεση  Υπηρεσία Ενοικίασης Τριών (3) οχημάτων, δύο (2) 5-θέσεων και ενός (1) 7-θέσιου οχήματος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας με κωδικό (MIS 5037452) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης  14.942,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 

Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» (κωδικός ΟΠΣ 5037452), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την Υπηρεσία Ενοικίασης Τριών (3) οχημάτων, δύο (2) 5-θέσεων και ενός (1) 7-θέσιου οχήματος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας με κωδικό  (MIS 5037452) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 14.942,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά).

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς το αργότερο έως την Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 14:00

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών Δευτέρα 17/05/2021 και ώρα 11:00 στην έδρα της αναθέτουσας αρχής. 

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε ΜΕΛΕΤΗ.

Για να κατεβάσετε το έντυπο προσφοράς πατήστε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close