Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 14-07-2020

Αριθμ. Πρωτ.829


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.: 829
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας «γραφικής ύλης, σάκων και τσαντών, εκτυπωτικού χαρτιού, βιβλίων διδασκαλίας, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μελανιών εκτυπωτών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών»   προϋπολογιζόμενης δαπάνης 12.631,80 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 15.640,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6 & και 24%

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ISCD), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «γραφικής ύλης, σάκων και τσαντών, εκτυπωτικού χαρτιού, βιβλίων διδασκαλίας, εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, μελανιών εκτυπωτών, εκπαιδευτικών παιχνιδιών» για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στα Ιωάννινα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής ανά τμήμα και για το σύνολο των ειδών του κάθε τμήματος.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 11:00π.μ. στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ICSD» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)-1ος Όροφος
  • Fax-τηλ.: 26510-68532
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από τo «ICSD»  το αργότερο έως την Δευτέρα 20/07/2020 ώρα 15.00 μ.μ.

δείτε εδώ ΜΕΛΕΤΗ

δείτε εδώ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Πρόεδρος  του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

 

 

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close