Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 15/10/2019

Αρ.Πρωτ.: 1840

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 1840
Για την με απευθείας ανάθεση  προμήθειας εφαρμογής λογιστικής – οικονομικής διαχείρισης, προυπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 3.968,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

 

CPV: 79211000-6

 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005707160 2019-10-15

 Το «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» στα πλαίσια της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» (κωδικός ΟΠΣ 5037452), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την «προμήθεια εφαρμογής λογιστικής – οικονομικής διαχείρισης»  συνολικής  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.968,00 με ΦΠΑ 24%.

 

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο  «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά) από 16/10/2019 έως 21/10/2019

Παράταση έως 25/10/2019 λόγω μη κατάθεσης προσφορών.

Ταχυδρομική διεύθυνση:28ης Οκτωβρίου 9, Στοά Ορφέα Ιωάννινα
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας:26510-68532

Ημερομηνία Αξιολόγησης των προσφορών Τρίτη  22/10/2019  και ώρα 13:00 στην έδρα της αναθέτουσας εταιρίας. 

 

Για να δείτε τη μελέτη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το έντυπο προσφοράς πατήστε εδώ

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close