Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 24/06/2019

Α.Π:1231

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.1231:  Για την απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια “Φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών-πολυμηχανήματος εκτύπωσης” για τις ανάγκες της “Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας”, προυπολογιζόμενης δαπάνης 3.232,26 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 30213100-6, 30232110-8

Πρωτογενές Αίτημα ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005159667 2019-06-24

 Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ISCD), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών-πολυμηχανήματος εκτύπωσης» για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» , η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Η προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το ακόλουθο ΤΜΗΜΑ:

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΞΕΝΩΝΑΣ Olympic Ζήγος

Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας

Έναντι Αγίας Τριάδος

Ηγουμενίτσα, 46100

 Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της προσφερόμενης τιμής.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Δευτέρα  01/07/2019 και ώρα 13:30 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν στο «ICSD» με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας (ταχυδρομικά έγγραφα, ηλεκτρονικά, με φαξ ή αντίστοιχο τρόπο).

  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: 28ηςΟκτωβρίου 9(Στοά Ορφέα)-1ος Όροφος
  • Fax-τηλ.: 26510-68532
  • Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Ημερομηνία λήψης της προσφοράς από τo «ISCD»  το αργότερο έως την Παρασκευή 28/06/2019 ώρα 15.00 μ.μ.

 

Επισύναψη Μελέτης δείτε εδώ Μελέτη

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close