Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 01/02/2019

Α.Π:411

Η Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ISCD), αναζητά προμηθευτές για τις ανάγκες της «Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων» στο Πέραμα Ιωαννίνων, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8/02/2019 και ώρα 13:00 στην έδρα της Αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9(στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της Αναθέτουσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close