Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 17/04/2019

ΑΠ:853

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ICSD» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ένδυσης-εσωρούχων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η αξιολόγηση των προσφορών θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25/04/2019 και ώρα 13:00μ.μ. στην έδρα της αναθέτουσας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην έδρα της αναθέτουσας, μέχρι την Τετάρτη 24/04/2019 και ώρα 15:00μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ICSD», ώρες 10:00-14:00 τις εργάσιμες ημέρες και στο τηλέφωνο 26510-68532.

Δείτε την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δείτε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Δείτε το ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δείτε τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close