Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 01/09/2021

Α.Π: 1022

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 49/31-08-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων της υπ. αριθ. 940/18-08-2021 Πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ένταξης 2014-2020, Ειδικός Στόχος «Άσυλο» και εθνικός στόχος: «Υποδοχή/άσυλο», τίτλος  Δράσης  Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021796

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ορίζεται η Παρασκευή 17/09/2021.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 940/18-08-2021 Πρόσκλησης επιλογής προσωπικού.

 

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ICSD

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος,

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close