Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 25/02/2022

Α.Π: 392

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 27/25-02-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων της υπ. αριθ. 180/26-01-2022 πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Διερμηνέα Φαρσί-Νταρί για την υλοποίηση του έργου «ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», με κωδικό ΟΠΣ 5088425 από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως και τη Παρασκευή 11/03/2022.

 

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ορίζεται η Παρασκευή 11/03/2022.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 180/26-01-2022 Πρόσκλησης επιλογής προσωπικού.

 

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ICSD ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΤΙΑ 2021

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close