Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

10/2/2022

Α.Π. 300

our city our nature

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, υλοποιεί το έργο “Our city our nature”. Το “Our City Our Nature” είναι ένα πρόγραμμα δομημένου διαλόγου στο οποίο θα συμμετέχουν νέοι από τις πόλεις των Ιωαννίνων και της Turku, της Φιλανδίας. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση των νέων και η συνειδητοποίηση της βαρύτητας που οι ίδιοι μπορούν να έχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθούν θεματικές συναντήσεις μεταξύ των νέων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.

Οι θεματικές είναι η προστασία του περιβάλλοντος και χωρίζονται σε δύο μέρη: Το πρώτο αφορά την καθημερινότητα και πως μπορούμε να υιοθετήσουμε έναν πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής.

Η δεύτερη αφορά την προστασία των δασών και την πολιτική προστασία. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα υπάρχει ανταλλαγή καλών πρακτικών με την Φινλανδία (η Χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό δασικής έκτασης στην Ευρώπη). Επομένως θα δοθεί η δυνατότητα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτικής προστασίας με βασικό στόχο τους νέους και θα χωρίζεται σε Πρόληψη – Δράση – Ενημέρωση – Εκπαίδευση για την προστασία των δασών. Θα υπάρχει αναφορά σε δράσεις για τα δάση σε περίπτωση πυρκαγιάς αλλά και δράσεις επαναφοράς μετά από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιά – πλημμύρα). Η πρόταση αυτή θα κατατεθεί επίσημα στο Δήμο Ιωαννίνων.

Στη δράση αυτή θα συμμετέχουν δύο σχολεία από την πόλη των Ιωαννίνων, το 7ο Γυμνάσιο και το 3ο ΕΠΑΛ.  Συνολικά στις δραστηριότητες του προγράμματος θα λάβουν μέρος 30 μαθητές όπως επίσης και 10 ανήλικοι πρόσφυγες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που διατηρεί το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Πέραμα, Ιωαννίνων.

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

 

inedivim

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close