Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

europe

tame_logo_gradient ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020

 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 03/07/2018

 Α.Π.:  319

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 03/07/2018 αναρτήθηκαν οι τελικοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.  168/30-05-2018 ανακοίνωσης σύναψης συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση της Δράσης Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ»,ΤΙΤΛΟΣ «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

  1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας επιτυχόντων υποψηφίων
  2. Τελικός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας επιλαχόντων υποψηφίων
  3. Τελικός Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού τους.

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

 

Ο πρόεδρος ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close