Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27/09/2021

Α.Π.: 1153

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD» ανακοινώνει, ότι σήμερα, Δευτέρα 27/09/2021, αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 500/28-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για την πρόσληψη συνολικά δεκατριών (13) ατόμων με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους/μερικής απασχόλησης ,στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 2014-2020, με Κωδικό ΟΠΣ 5075969.

 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκε:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ICSD

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ICSD

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ICSD

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα
  3. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,οδός Σοφοκλέους 5 (παράρτημα), 4ος όροφος, ΤΚ 10559, Αθήνα

 

Επί των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης εντός τριών εργάσιμων ημερών, δηλαδή από την Τρίτη 28/09/2021 έως την Πέμπτη 01/10/2021 κατά τις ώρες 10:00 πμ με 14:00 μμ. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων εκπροσώπων στα γραφεία της ICSD στη διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), Σοφοκλέους 5 (παράρτημα), 4ος όροφος, ΤΚ 10559, Αθήνα.

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close