Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 08/02/2022

Α.Π.: 268   

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 08/02/2022 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 29/10-01-2022 Πρόσκλησης, για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης: «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131486 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ICSD – ΔΟΜΗ  “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ICSD – ΔΟΜΗ “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ICSD – ΔΟΜΗ “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

 

Επί του πίνακα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης, δηλαδή από την Τετάρτη 09/02/2022 έως και την Πέμπτη 10/02/2022, κατά τις ώρες 10:00 πμ. με 13:00 μμ. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων εκπροσώπων στα γραφεία της ICSD, στη διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) ,Παράρτημα: Δημητρίου Χατζή 13, Αμπελόκηποι, ισόγειο, ΤΚ.45445, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651077037).

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close