Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14/01/2022

Α.Π.: 60   

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 14/01/2022 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ. 1583/17-12-2021 ανακοίνωσης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τριών (3) ατόμων, συγκεκριμένα ενός (1) ατόμου ΠΕ Εκπαιδευτικού, ενός (1) ατόμου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων και ενός (1) ατόμου Διερμηνέα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα», του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα» Κωδικός ΟΠΣ 5131420, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της ΗΟΜΕ/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ICSD ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ICSD ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΥ ICSD ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνούς Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Επί του πίνακα, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης, δηλαδή από την Τρίτη 18/01/2022 έως και την Τετάρτη 19/01/2022, κατά τις ώρες 10:00 πμ. με 13:00 μμ. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων εκπροσώπων στα γραφεία της ICSD, στη διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) , Παράρτημα: Δημητρίου Χατζή 13, Αμπελόκηποι, ισόγειο, ΤΚ.45445, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651077037).

 

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close