Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 19/06/2019

Α.Π.:  1194

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», ανακοινώνει ότι σήμερα Τετάρτη 19/06/2019 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ’ αριθμ.  1134/05-06-2019 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη ενός Στελέχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση της Δράσης «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2014-2020, ΟΠΣ(MIS): 5041704.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

  1. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας επιτυχόντων υποψηφίων
  2. Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού τους.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δυο (2) ημερών (υπολογιζόμενες εργάσιμες ημέρες), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι 20/06 και 21/06. Η ένσταση κατατίθεται αυτοπροσώπως στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532).

 

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close