Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτό τίτλο «ICSD», λαμβάνοντας υπόψιν το πρακτικό υπ’ αριθμ. 2/24-04-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αιτήσεων της πρόσκλησης  453/14-03-2019 και της επαναδημοσίευσης της 601/29-03-2019 καθώς και την υπ. Αριθμ. 87/25-04-2019 απόφαση ΔΣ περί έγκρισης των προσωρινών αποτελεσμάτων ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 25/04/2019 αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων  για την υλοποίηση της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Γραικοχώρι Ηγουμενίτσας», του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», με κωδικό ΟΠΣ 5037452.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

  1. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ υποψηφίων
  2. Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ υποψηφίων
  3. Πίνακας Απορριπτέων υποψηφίων με αναγραφή του λόγου αποκλεισμού τους.

Τα αποτελέσματα βρίσκονται αναρτημένα :

  1. Στην  Ιστοσελίδα του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη – www.icsd.gr
  2. Στα γραφεία του Διεθνές Κέντρου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οδός 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (ήτοι: 26/04/2019, 30/04/2019, 02/05/2019). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD), 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα.

Ο πρόεδρος Δ.Σ.

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close