Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα, 28/03/2019

Α.Π.: 538

Ανακοινώνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους της πρόσκλησης 453/14-03-2019 (πρόσληψη 33 ατόμων για την στελέχωση της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα), πως η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ έως και την Τετάρτη  3η Απριλίου 2019.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κριθεί πλέον με βάση την ημερομηνία που θα παραληφθεί ο φάκελος αποστολής από τον φορέα μας και όχι με βάση την ημερομηνία που θα φέρει ο φάκελος αποστολής.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close