Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Άρτα, 08/08/2023,

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ICSD και ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ υλοποιούν την πράξη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά», το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 και στο Ε.Π. Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού Δήμου Νικολάου Σκουφά που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 και διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση βασικά είδη διατροφής και ένδυσης και στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα στο Νεοχώρι του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Ωφελούμενοι του έργου έχουν δικαίωμα να είναι κάτοικοι του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οι αντιμετωπίζοντες φτώχεια ή και τον κοινωνικό αποκλεισμό, Άτομα με Αναπηρία, Ηλικιωμένους, Μετανάστες, Ρομά κλπ).

Τη δυνατότητα να ενταχθούν, είτε εκ νέου είτε για πρώτη φορά, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά, έχουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες του Δήμου μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά σε επόμενο εδάφιο,  από τις 01/9/2023 έως τις 30/9/2023,  Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά (Νεοχώρι Άρτας), στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου, είτε στο Κέντρο Κοινότητας στον Άγιο Δημήτριο καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 09:00-14:00 όπου θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο εν λόγω έργο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά.

Οι νέοι ωφελούμενοι θα λάβουν τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από το μήνα Οκτώβριο 2023 έως και Σεπτέμβριο 2024.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (η αίτηση βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες της ICSD και του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αλλά και διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλα τα μέρη του Δήμου όπου κατατίθενται οι αιτήσεις)
 2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΤ
 3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022)
 4. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 5. Ε1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
 6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 7. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ)
 8. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ–> ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
 9. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΜΕΑ–>ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΚΕ.Π.Α
 10. ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%–>ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΚΕ.Π.Α
 11. ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ–>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΚΑΝΑ

Επισημαίνεται  ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει  η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθορίζονται βάσει δύο σημαντικών κριτηρίων:

 1. Οικονομική Κατάσταση
 2. Κοινωνικά Κριτήρια

Ειδικότερα,

Οικονομικά Κριτήρια

ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ               ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 1. Άτομο                                                  έως                  2400 ευρώ
 2. Άτομα                                                  έως                  3600 ευρώ
 3. Άτομα                                                  έως                  4800 ευρώ
 4. Άτομα                                                  έως                  6000 ευρώ
 5. Άτομα                                                  έως                  7200 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος υφίσταται προσαύξηση κατά 1200 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος υφίσταται προσαύξηση κατά 600 ευρώ.

Κοινωνικά Κριτήρια

1.           Αναπηρία 67%–>προσαύξηση  στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

2.           Μονογονεϊκές Οικογένειες–>προσαύξηση  στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

3.           Άτομα με ψυχικά προβλήματα–>προσαύξηση  στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

4.           Άτομα ουσιοεξαρτώμενα–>προσαύξηση  στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή  στο τηλέφωνο 2681087948, πληροφορίες κα: Γεωργία Κοκκίνη, Ζάρρα Βανέσα e-mail: [email protected]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Η Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά                                               Ο Υπεύθυνος έργου

      Ροζίνα Βαβέτση                                                                Στέφανος Πανακούλιας

Παράταση της υπ. αριθ. 1287/18-07-2023 Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Διερμηνέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)», του προγράμματος Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης που χρηματοδοτείται από το «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και-ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΚΦΑΑ με την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001619, έως και την Πέμπτη 17/08/2023.
August 7, 2023
Παράταση της υπ. αριθ. 1231/11-07-2023 Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτή στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ΚΦΑΑ)», του προγράμματος Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης που χρηματοδοτείται από το «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΤΑΜΕΥ) (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF) και-ΤΑΜΕ, Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF Ασφαλείας-ΤΕΑ και Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων-ΜΔΣΘ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027» με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΚΦΑΑ με την επωνυμία «ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001661, έως και την Κυριακή 20/08/2023 (λόγω Κυριακής η ημερομηνία μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη).
August 10, 2023
Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close