Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 14/02/2023

Α.Π: 339

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 18/14-02-2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την Παράταση της υπ. αριθ. 29/05-01-2023 πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πέντε (5) ατόμων ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ και δεκατριών (13) ατόμων ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση στην Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α1» που η ΑμΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια της Ηπείρου – Το.Ψ.Υ. Κέρκυρας Ιωαννίνων Θεσπρωτίας – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται η Τετάρτη 01/03/2023.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 29/05-01-2023  Πρόσκλησης επιλογής προσωπικού.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Πρόσκληση-Εκδήλωσης-Ενδιαφέροντος-για-νέο-προσωπικό-Οικοτροφείο-Α1

Ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close