Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 21/11/2022

Α.Π: 2193

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 126/21-11-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων της υπ. αριθ. . 2127/09-11-2022 πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόλησης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ για την υλοποίηση του έργου «ΕΣΤΙΑ 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» με κωδικό ΟΠΣ 5183844, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης., έως και τη Κυριακή 04/12/2022.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ορίζεται η Κυριακή 04/12/2022.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 2127/09-11-2022 Πρόσκλησης επιλογής προσωπικού.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close