Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 15/12/2022

Α.Π: 2410

Σε συνέχεια της υπ. αριθ.138/15-12-2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων της υπ. αριθ. 2123/09-11-2022 Πρόσκλησης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ, για την υλοποίηση της Δράσης ««Επιχορήγηση Ν.Π. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» για την υλοποίηση του Έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΕ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 16 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ» με Κωδικό ΟΠΣ 5074607 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ορίζεται η Τετάρτη 04/01/2023.

Προσοχή: Ως τόπος κατάθεσης, αποστολής και παραλαβής των αιτήσεων στο εξής ορίζεται το κεντρικό γραφείο του Φορέα μας: Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) , 28ης Οκτωβρίου 9 (Στοά Ορφέα), 1ος όροφος, ΤΚ45332, Ιωάννινα, υπόψη κ. Πανακούλια Στέφανου (τηλ. επικοινωνίας: 2651068532)

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 2123/09-11-2022  Πρόσκλησης επιλογής προσωπικού.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close