Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Ιωάννινα 07/09/2023

Α.Π: 1818

Σε συνέχεια της υπ. αριθ. 104/07-09-2023 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)» ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων της υπ. αριθ. 1287/18-07-2023 Πρόσκλησης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου Διερμηνέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027», με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ΚΦΑΑ με την επωνυμία «ΦΡΟΝΤΙΖΩ για την Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6001619.

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, ορίζεται το Σάββατο 16/09/2023 (Λόγω Σαββάτου η ημερομηνία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή για την Δευτέρα 18/09/23).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ. αριθ. 1287/18-07-2023 Πρόσκλησης επιλογής προσωπικού.

Για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση επιλογής προσωπικού παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής παρακαλούμε πατήστε εδώ:

Ο Πρόεδρος ΔΣ της εταιρείας Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Στέφανος Πανακούλιας

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close