Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Μνημόνιο Συνεργασίας Μεταξύ ICSD & ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ.

Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα σας ανακοινώνουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού μας ICSD και του φορέα ΕΝ.Ι.Γ.ΜΑ (Ένωση Ιδεών, Γρίφων, Μαθηματικών), με έδρα το Καστελόριζο, για την καθιέρωση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, που μεταξύ άλλων, αφορούν στην υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας, όπως επίσης και τη διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Αναλυτικότερα, το μνημόνιο συνεργασίας των δύο φορέων καθορίζει 6 κύριους τομείς κοινής δράσης και ειδικότερα:

  • Ανάπτυξη κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων).
  • Σχεδιασμός και Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους.
  • Αξιοποίηση των δικτύων επαφών τους για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών η την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης χρηματοδότησης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό για τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που άπτονται των δυνατοτήτων τους.
Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close