Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Άρτα, 30/10/2023           

Α.Π.: 2294

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ICSD στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο Νικολάου Σκουφά υλοποιεί το έργο «Συνέχιση Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου Σκουφά» που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027» με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού Δήμου Νικολάου Σκουφά που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους πως έχει ολοκληρωθεί η τελική αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νικολάου Σκουφά για την περίοδο Οκτωβρίου 2023 έως Σεπτεμβρίου 2024. Οι δικαιούχοι καθορίστηκαν βάσει των Οικονομικών και Κοινωνικών κριτηρίων που έχει θεσπίσει ο Δήμος. Ο αριθμός ωφελούμενων που εντάσσονται ως δικαιούχοι στην λειτουργία της δομής είναι 59. Στη συνέχεια αναρτώνται οι πίνακες των αποδεκτών αιτήσεων καθώς και οι πίνακες των αιτήσεων οι οποίες βάσει των κριτηρίων δεν γίνονται αποδεκτές. Η ενημέρωση όλων θα πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικά. Σε περίπτωση ύπαρξης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο έως και την Πέμπτη 02/11/2023 και ώρες κοινού 09:00-14:00.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά στο τηλέφωνο 2681087948 κα. Κοκκίνη κα. Ζάρρα, καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες κοινού 09:00-14:00, στο email: [email protected] ή να προσέρχονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, διεύθυνση: Δημαρχείο Νεοχωρίου Άρτας(ισόγειο).                                                                                  

Ο υπεύθυνος του έργου

Στέφανος Πανακούλιας

Πρόεδρος ICSD

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close