Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

«ΦΡΟΝΤΙΖΩ» για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο με Κωδικό ΟΠΣ 5131486

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα», το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2021 τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα. Η Δράση χρηματοδοτείται από τον «Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 Συμφωνίας Χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στην ΚΑ Φεβρουαρίου στα  Ιωάννινα και έχει δυναμικότητα 40 ατόμων. Φιλοξενεί αγόρια ηλικίας 12–18 ετών παρέχοντας χώρους στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους καθώς και βασικές υπηρεσίες προστασίας και φροντίδας στους Ασυνόδευτους Ανήλικους.

Βασικός στόχος της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση των Ασυνόδευτων Ανήλικων.

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών στους ωφελούμενους της δομής (Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) με τρόπο που διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

Οι υπηρεσίες στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν: 

  • Την παροχή στέγασης, σίτισης, ένδυσης-υπόδησης, υγιεινής και καθαριότητας
  • Εκπαίδευση, Εκμάθηση ελληνικών /ενισχυτική διδασκαλία
  • Δημιουργική απασχόληση
  • Την παροχή νομικής συμβουλευτικής
  • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
  • Την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
  • Διερμηνεία
  • Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
  • Ιατροφαρμακευτική υποστήριξη
  • Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην επανασύνδεση του Ασυνόδευτου Ανηλίκου µε την οικογένειά του, όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

 

Ο κύκλος φιλοξενίας κάθε παιδιού περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, με την ακόλουθη χρονική σειρά: υποδοχή, προσαρμογή στο οικείο περιβάλλον, ένταξη στη Δομή και στην κοινότητα και προετοιμασία αποχώρησης.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα απασχολεί Κοινωνικούς Επιστήμονες, Νομικούς, Ψυχολόγους, Διοικητικούς Υπαλλήλους, Διερμηνείς, Εκπαιδευτικούς, Φύλακες, Μάγειρα και Βοηθό Μάγειρα, προσωπικό Γενικών Καθηκόντων καθώς και Διατροφολόγο.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2651313913/2651068532

Email: [email protected]

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close