Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

 

ΔΟΜΗ ΄΄ΦΡΟΝΤΙΖΩ΄΄ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

 «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025» Άξονας Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση.»

 Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

ΟΠΣ (MIS) 5163972

Από το μήνα Φεβρουάριο του 2022 το πρόγραμμα τροποποιήθηκε και συνεχίζει να υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης:  «Δομή ΄΄Φροντίζω΄΄ για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5163972, του Προγράμματος «ΤΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 2021-2025»και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στην εκπαίδευση».

Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ), που αφορά το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προγραμματικής περιόδου 2021-2025 (Β’ 5156).

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων βρίσκεται στο κέντρο των Ιωαννίνων και έχει δυναμικότητα 40 ατόμων. Φιλοξενεί αγόρια ηλικίας 12–18 ετών παρέχοντας χώρους στέγασης, πλήρως εξοπλισμένους καθώς και βασικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας, την ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και την επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης της ευάλωτης ομάδας των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και την ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.

Βασικός στόχος της λειτουργίας της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαισίου προστασίας και φροντίδας, η ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης καθώς και η ομαλή μετάβαση στην ενηλικίωση.

Ο εν λόγω στόχος επιτυγχάνεται με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και υποστηρικτών υπηρεσιών στους ωφελούμενους της δομής (Ασυνόδευτοι Ανήλικοι) με τρόπο που διασφαλίζεται η ελευθερία κίνησης και έκφρασης, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, η αναγνώριση της ατομικής αξίας, η κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η δυνατότητα επιλογής και η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη ικανοτήτων σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής, εντός και εκτός δομής.

Οι υπηρεσίες στέγασης και υποστηρικτικών υπηρεσιών περιλαμβάνουν: 

 • Την παροχή στέγασης, σίτισης, ένδυσης-υπόδησης, υγιεινής και καθαριότητας
 • υπηρεσίες ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης/πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
 • την ένταξη στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα και την ένταξη στην αγορά εργασίας
 • Εκπαίδευση, Εκμάθηση ελληνικών /ενισχυτική διδασκαλία
 • Δημιουργική απασχόληση
 • Την παροχή νομικής συμβουλευτικής
 • Υπηρεσίες διαμεσολάβησης
 • Την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης
 • Διερμηνεία
 • Οργάνωση διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
 • Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν στην επανασύνδεση του Ασυνόδευτου Ανηλίκου µε την οικογένειά του, όπου αυτή και αν βρίσκεται, µε βάση το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Ο κύκλος φιλοξενίας κάθε παιδιού περιλαμβάνει συγκεκριμένα στάδια, με την ακόλουθη χρονική σειρά: υποδοχή, προσαρμογή στο οικείο περιβάλλον, ένταξη στη Δομή και στην κοινότητα και προετοιμασία αποχώρησης.

Η Δομή ΄΄Φροντίζω΄΄ για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ήπειρο απασχολεί Κοινωνικούς Επιστήμονες, Νομικούς, Ψυχολόγους, Διοικητικούς Υπαλλήλους, Διερμηνείς, Νοσηλευτικό προσωπικό, Εκπαιδευτικούς, Φύλακες, Μάγειρα και Βοηθό Μάγειρα, προσωπικό Γενικών Καθηκόντων καθώς και Διατροφολόγο.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2651313913

Email:  [email protected]


Η Δομή ΄΄Φροντίζω΄΄ για τη Φιλοξενία Ασυνόδευτων Aνηλίκων στην Ήπειρο ΟΠΣ (MIS) 5131486, λειτούργησε από τον Δεκέμβριο του 2021 έως και τον Ιανουάριο του 2022, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα», με τη συγχρηματοδότηση του από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΖΩ

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close