Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΕΣΤΙΑ 2021 : ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΑΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΠΣ 5088425Στο πλαίσιο του Μηχανισμόυ Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2020 το προγραμμα ΕΣΤΙΑ 2021, στα Ιωάννινα. Η Δράση χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) υλοποιεί το πρόγραμμα “ΕΣΤΙΑ 2021: με τίτλο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”, όπου εξασφαλίζει ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Οι παροχές προς τους ωφελούμενους πέραν της στέγασης είναι: ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τους ωφελούμενους, όπως η ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η εγγραφή τους σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και η διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, η εγγραφή τους στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η κοινωνική ασφάλιση, η εγγραφή σε οργανισμούς της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας, Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, Διερμηνεία στη γλώσσα που κατανοούν οι ωφελούμενοι, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η στέγαση σε διαμερίσματα βελτιώνει την καθημερινότητα των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανόμενης και της εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο σταδιακά υποστηρίζεται η ένταξη αυτών που θα παραμείνουν στη χώρα. Η τοπική κοινωνία εμπλουτίζεται  με τη συνύπαρξη με τα νέα μέλη της ενώ η τοπική οικονομία ενισχύεται με την ενοικίαση των διαμερισμάτων.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΣΤΙΑ 2021

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close