Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

«Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στα Ιωάννινα, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041704» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.


 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ενημερώνουμε για τη λειτουργία Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννιτών από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη “ICSD.

 

Σκοπός του κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. είναι τόσο η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και για τα οφέλη της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας, όσο και η παροχή των απαραίτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών στους νέους αλλά και στους υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. για όλες τις φάσεις υλοποίησης των σχεδίων τους.

 

Κύριος ρόλος του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. είναι:

  1. Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για τις παρακάτω ενότητες:

(α) Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο)

(β) Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.

(γ) Πλεονεκτήματα/Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

(δ) Πηγές Χρηματοδότησης

(ε) Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες Ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο.

(στ) Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο)

  1. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο..

 

Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ΠΕ ΙωαννίνωνΤο Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ΠΕ Ιωαννίνων

«Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη “ICSD”»,

στεγάζεται επί της οδού Χατζή Δημητρ. 13, Αμπελόκηποι Ιωάννινα.

Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα

τηλ: 2651077037, 2651068532 και ηλεκτρονικά στο email: kalo.icsd@gmail.com

 

 

 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ Κ.ΑΛ.Ο

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close