Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ΕΣΤΙΑ ΙΙ : Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία», MIS 5071125

Μηχανισμός Έκτακτης Βοήθειας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD)  υλοποίησε το πρόγραμμα “ΕΣΤΙΑ ΙΙ: με τίτλο ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”, μέσω του οποίου εξασφαλίστηκε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου. Οι παροχές προς τους ωφελούμενους πέραν της στέγασης ήταν: ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τους ωφελούμενους, όπως η ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η εγγραφή τους σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και η διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, η εγγραφή τους στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η κοινωνική ασφάλιση, η εγγραφή σε οργανισμούς της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας, Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, Διερμηνεία στη γλώσσα που κατανοούν οι ωφελούμενοι, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Το Διεθνές κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) λειτούργησε μονάδες στέγασης, με χώρους ύπνου, δυναμικότητας έως έξι (6) ωφελουμένων έκαστος χώρος ύπνου (σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη). Οι Μονάδες Στέγασης διέθεταν τις κτιριακές προδιαγραφές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που καθορίστηκε στην υπ. αριθ. 13221/30.03.2020 Απόφαση περί “Καθορισμός πλαισίου προδιαγραφών του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ΙΙ για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία”. Ωφελούμενοι του προγράμματος ήταν ενήλικες αιτούντες διεθνή προστασία (συμπεριλαμβανομένων και τυχών ανηλίκων μελών της οικογένειας τους).

Παραδοτέα Δράσης:
Το πρόγραμμα παρείχε:
-Προσωρινή Φιλοξενία, δηλαδή παροχή στέγασης σε είκοσι (20) διαμερίσματα στην Περιφέρεια Ηπείρου, με την συνολική δυναμικότητα να ορίζεται στις εκατό (100) θέσεις.
-υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου
– διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί
-υπηρεσίες ενημέρωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών/ υποχρεώσεων των ωφελούμενων, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
-παραπομπής/διασύνδεσης (εσωτερικής και εξωτερικής) με τους κατάλληλους φορείς ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου.
Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close