Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

Getting Young People and Young Adults Included and
Engaged in the Cultural and Creative Sectors

2020-1-DK01-KA227-ADU-094215

H ICSD συμμετέχει στο έργο “Getting Young People and Young Adults Included and Engaged in the Cultural and Creative Sectors”, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+.
Στο έργο συμμετέχουν επίσης οργανισμοί και Πανεπιστήμια από τη Δανία, Ρουμανία, Νορβηγία και Ιταλία.
Το έργο αυτό έχει σκοπό να αναπτύξει την ικανότητα των υπαρχόντων, αλλά και τη δημιουργία νέων δικτύων μάθησης.
Ο γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα πόρων η οποία θα παρέχει εργαλεία για την συνέχιση της δημιουργικής ανάπτυξης των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων – με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων σε αυτήν την καινοτομία του CCS.
Ιστοσελίδα: www.cultureplan-youth.eu/
Facebook: @CultureplanYouth
 

Δραστηριότητες μέχρι στιγμής
Στην Κοπενχάγη στις 6 Ιουλίου έγινε το πρώτο Kick-off Meeting για την έναρξη του έργου.
cultureplan    cultureplan

H 2η Διακρατική Συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στις 19 Οκτωβρίου.
cultureplan  cultureplan  cultureplan
Τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε η ICSD στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+, CulturePlan Youth, δημοσιεύονται στο μηναίο newsletter του προγράμματος.
Η έρευνα είχε ως σκοπό να εντοπίσει τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην Covid-19 εποχή στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, στην Ελλάδα.
Γενικότερα, το έργο αυτό έχει σκοπό να αναπτύξει την ικανότητα των υπαρχόντων, αλλά και τη δημιουργία νέων δικτύων μάθησης.
Ο γενικός στόχος είναι να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα πόρων η οποία θα παρέχει εργαλεία για την συνέχιση της δημιουργικής ανάπτυξης των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων – με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή των νέων σε αυτήν την καινοτομία του CCS.
Μπορείτε να δείτε όλο το newsletter εδώ: Newsletters

Από τις 28 Φεβρουαρίου έως και 2 Μαρτίου στην Κοπεγχάγη έλαβε χώρα το Study Visit


3η Διεθνής Συνάντηση στο Bodo, της Νορβηγίας, στις 30 Μαϊου

     

 


Οι Εταίροι του Προγράμματος

   

erasmus
Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close