Διεύθυνση Υποκ.
Σοφοκλέους 5, Αθήνα

ERASMUS+/ΝΕΟΛΑΙΑ/ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων-Κινητικότητα Νεολαίας, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS)

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Διεθνές Κέντρο Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη | ICSD | Ιωάννινα

 

Σε εξέλιξη:

Living Together – Κωδικός σύμβασης: 2019-3-EL02-KA105-005252

Walking In Refugees’ Shoes – Κωδικός σύμβασης: 2020-1-EL02-KA105-005848

 

 

Η Βασική Δράση 1 υποστηρίζει τα Σχέδια κινητικότητας στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.

Στόχοι:

Τα σχέδια στο πλαίσιο της δράσης της, προωθούν δραστηριότητες διασυνοριακής κινητικότητας που απευθύνονται σε νέους, εθελοντές αλλά και σε άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας. Κύριοι στόχοι αυτής της δράσης είναι η απόκτηση ικανοτήτων των συμμετεχόντων (γνώσεις, δεξιότητες κ.α.), η επαγγελματική ανάπτυξη όσων εργάζονται στον τομέα της νεολαίας, η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στην κατανόηση του πολιτισμού άλλων χωρών, η δημιουργία δικτύων και συνεργιών μεταξύ των συμμετεχόντων και η ανάπτυξη του αισθήματος της ευρωπαϊκής ιδιότητας του πολίτη και της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

 

Τα σχέδια κινητικότητας για τον τομέα της Νεολαίας περιλαμβάνουν τα εξής:

Ανταλλαγές Νέων

Δραστηριότητες Εθελοντισμού (πλέον στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης)

Κινητικότητα των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας

 

Δραστηριότητες Εθελοντισμού

Με την έναρξη εφαρμογής του Νέου Προγράμματος European Solidarity Corps/ Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης οι Δραστηριότητες Εθελοντισμού παύουν να αποτελούν Δράσεις του προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας και θα αποτελούν εφεξής δράσεις του νέου προγράμματος.

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν τις Δραστηριότητες Εθελοντισμού, όπως αυτές χρηματοδοτούνταν από το Erasmus+/Νεολαία μέχρι και την προθεσμία υποβολής R2/2018.

Οι Δραστηριότητες Εθελοντισμού (πρώην European Voluntary Service) δίνει τη δυνατότητα σε νέους ηλικίας 17-30 ετών να παρέχουν, μέσω της προσωπικής τους δέσμευσης, υπηρεσία πλήρους απασχόλησης σε εθελοντική βάση, διάρκειας 2 έως και 12 μηνών σε κάποια άλλη χώρα εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα σχέδιο Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού μπορεί να συμπεριλαμβάνει από 1 – 30 εθελοντές. Οι εθελοντές συνεισφέρουν στις καθημερινές δραστηριότητες των οργανώσεων, ασχολούμενοι σε τομείς όπως η παροχή πληροφόρησης σε νέους, το περιβάλλον, οι τέχνες και ο πολιτισμός, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, η κοινωνική ένταξη, η διαπολιτισμική μάθηση, οι πολιτικές για τη νεολαία κτλ.

Κατά τη διάρκεια της Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού, καλύπτονται στους εθελοντές τα εξής:

-Έξοδα μετακίνησης (με πιθανή συνεισφορά του εθελοντή)

-Έξοδα διαμονής

-Έξοδα διατροφής

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

-Μηνιαίο επίδομα εθελοντή

-Γλωσσική υποστήριξη

-Συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης και αξιολόγησης δραστηριότητας

 

Με τη λήξη της εθελοντικής υπηρεσίας, παρέχεται στον νέο το πιστοποιητικό Youthpass

 

Πώς μπορείτε να γίνετε εθελοντές στις Δραστηριότητες Εθελοντισμού:

Έρχεστε σε επαφή με έναν πιστοποιημένο φορέα αποστολής εθελοντών στην Ελλάδα

Τον ενημερώνετε σχετικά με το αντικείμενο πάνω στο οποίο θέλετε να απασχοληθείτε

Ξεκινάτε, πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τον φορέα αποστολής, την επικοινωνία με τον φορέα φιλοξενίας που θα σας υποδεχτεί

Σημειώνεται πως τόσο η αίτηση όσο και η διοικητική και οικονομική διαχείρισή της γίνεται από τον φορέα συντονισμού

Πιστοποιημένοι φορείς Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού

Οδηγός εγγραφής εθελοντών στην ασφάλιση AXA

 

Ολοκληρωμένα έργα:

-Take Initiative/2016-2-EL02-KA105-002413

-Looking in the future/2016-3-EL02-KA105-002714

-Initiative for youth/2017-1-EL02-KA105-003118

-Be active be a European Citizen/2017-2-EL02-KA105-003231

-Solidarity Initiative-2017-3/EL02-KA105-003598

Active Citizen in Action – Κωδικός σύμβασης: 2018-2-EL02-KA125-004289

 

Διεθνές Κέντρο Για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη | ICSD | Ιωάννινα

Translate »

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close